parallax background

Dom energooszczędny – nowoczesna technologia

Dom energooszczędny – nowoczesna technologia

Dom energooszczędny można nazwać domem, który cechuje się niższą niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowania na ciepło.

Zużycie energii

Dom energooszczędny potrzebuję stosunkowo mniej ciepła by ogrzać całą powierzchnię mieszkalną, kształtuję się to na poziomie od 30 do 60 kWh/(m2*rok). Budynek tradycyjny zbudowany według tradycyjnych przepisów potrzebuję od 90 do 120 kWh/(m2*rok), a dom pasywny poniżej 15 kWh/(m2*rok).

Charakterystyka domu energooszczędnego

  • Domy budowane według standardów ukierunkowanych na domy energooszczędne posiadają dobrą izolację przegród zewnętrznych i okna o niskim współczynniku przenikania ciepła.
  • Dużą uwagę poświęca się miejscom, w których występują tzw. Przerwania ciągłości termiczneje, które mogą tworzyć mostki termiczne.
  • Projekt domu i przekrój pomieszczeń są tak zaprojektowany by można było jak najdłużej korzystać z energii słonecznej do ogrzania oraz oświetlania domu – tzw. Ogrzewanie pasywne.

Technologia zawarta w domach energooszczędnych

By obniżyczć zużycie energii w domach budowanych według standardów energooszczędnych, podobnie jak w domach pasywnych stosuję się kolektory słoneczne, pompy ciepła, solary czy urządzenia pozyskujące energię termiczną ze źródeł odnawialnych.

Polska a energooszczędność

W lutym 2013 roku pzredstawiono wyniki sondażu dotyczącego energooszczędności i energooszczędnych rozwiązań stosowanych przez Polaków. Wyniki badań pokazują że:

  • 64% osób badanych przyznało się do zastosowania energooszczędnego rozwiązania jak np: ocieplenie ścian, ocieplenie okien, wymiana żarówek
  • 22% zamierza wprowadzić energooszczędne rozwiązania do swojego domu
  • 16% stwierdza zwiększenie komfortu życia przez zastosowanie energooszczędnych sposobów ogrzewania / oszczędzanai

12% przyznaję się, do polepszenia zdrowia przez zastosowanie energooszczędnych sposób ogrzewania / oszczędzania

Po czym można poznać, że dany budynek jest zbudowany w systemie energooszczędnym?

W przypadku budynku zamieszkałego, poznamy to po zużyciu energii niezbędnej do utrzymania komfortu cieplnego, wentylacji i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytkowej.

Jednostką jest ilość energii w kWh na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej na rok. Od lat 60-tych do chwili obecnej, w miarę zaostrzania wymagań odnośnie izolacyjności ścian, stropów, dachów i okien, współczynnik ten zmniejszył się od wartości ok. 300 do 120-90. W ostatnim czasie budowane domy tzw. niskoenergetyczne, pasywne, a nawet zero-energetyczne, osiągają wartości rzędu 20-40 i mniej kWh/m2 a.

Po odczycie rocznego zużycia gazu (z licznika gazu) lub po ilości spalonego oleju, znając wartości opałowe tych paliw, możemy sami wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne obiektu. Natomiast od 1.01.2009 obowiązują, dla budynków nowych lub oferowanych do sprzedaży, Świadectwa Energetyczne, z których będzie można odczytać już wyliczone, jednostkowe zapotrzebowanie (nieodnawialnej) energii (pierwotnej).

Czy budowanie w takim systemie jest opłacalne w Polsce? (np. ze względu na strefę klimatyczną)?

Budowanie obiektów energooszczędnych jest wymogiem Rozporządzenia Nr 75 z 2002, ze zmianami (WT 2008), podwyższającymi izolacyjność przegród. Celem jest zmniejszenie wydatków na ogrzewanie oraz ograniczenie emisji CO2 z nieodnawialnych źródeł energii. W Polsce oraz w jej 5?ciu strefach obliczeniowych temperatur minimalnych, w zakresie od -16 do -24 °C, jest to nie tylko opłacalne, z względu na ciągle rosnące ceny paliw, ale wręcz konieczne. Należałoby również zauważyć, że w krajach tzw. zachodnich, zużycie energii na jednostkę powierzchni ogrzewalnej jest około 2-krotnie mniejsze, niż w Polsce.

Zainwestowanie w system bardziej energooszczędny w sposób oczywisty podnosi koszty inwestycyjne, jednak w perspektywie długookresowej wpływa na zmniejszenie sumarycznych kosztów jego eksploatacji i przyczynia się do redukcji emisji CO2.