parallax background

Ekologiczne ogrzewanie słoneczne

Wady i zalety ogrzewania słonecznego

Ogrzewanie słoneczne to coraz powszechniej stosowane rozwiązanie grzewcze. Przyczyniają się do tego rozmaite czynniki – postęp technologiczny, jej większa dostępność, dofinansowania rządowe, spadek cen, rosnąca świadomość ekologiczna, ale także wzrost cen energii ze źródeł nieodnawialnych. W oczywisty sposób stosunek podaży energii odnawialnej i nieodnawialnej przesuwa się na korzyść tej pierwszej, przy jednoczesnym ciągłym wzroście popytu na energię – zapotrzebowanie energetyczne świata nieustannie rośnie. W sensie ekonomicznym, ze strony użytkownika, zastosowanie energii tradycyjnej traci na tym podwójnie. Koszt z kolei zastosowania energii słońca (teoretycznie najbardziej dostępnej spośród źródeł odnawialnych) między rokiem 1977 a 2003 zanotował aż stukrotny spadek. Od początku XXI wieku energetyka słoneczna rozwija się w tempie aż 40% rocznie.

Naturalnie możemy się spodziewać, że z czasem ogrzewanie słoneczne będzie rozwiązaniem coraz to tańszym i wydajniejszym.