parallax background

Energia solarna

Energia solarna – najważniejsze fakty

Energia solarna to nie tylko ogrzewanie wody użytkowej. To nawet nie tylko ogrzewanie. Pozyskiwanie ciepła z promieniowania słonecznego nazywa się konwersją fototermiczną i rzeczywiście jest najpopularniejszym sposobem wykorzystania energii solarnej – stosuje się ją najczęściej do:

  • ogrzewania wody użytkowej
  • ogrzewania wody basenowej
  • wspomaganie centralnego ogrzewania
  • klimatyzowanie budynków

To ostatnie jest zastosowaniem mało intuicyjnym, ale mimo to bardzo popularnym. Przy obecnym kierunku rozwoju technologii energetycznych odrobinę paradoksalnie brzmiące chłodzenie słoneczne będzie w najbliższym czasie odgrywać coraz większą rolę – obecnie jest to jedno z najefektywniejszych sposobów wykorzystania kolektorów słonecznych.

Alternatywne sposoby wykorzystania energii solarnej

Poza tą najpopularniejszą konwersją fototermiczną (a więc światła w ciepło), istnieją rozmaite inne sposoby wykorzystania energii solarnej, tak jak:

  • konwersja fotowoltaiczna
  • konwersja fotochemiczna
  • termoliza wody
  • wieże słoneczne

Konwersja fotowoltaiczna to bezpośrednia zamiana energii solarnej na prąd, a więc zastosowanie również bardzo popularne. Efekt fotowoltaiczny odkrył w 1839 roku Francuz Antoni Bequerel – odkrycie to to podstawa zasilania między innymi kalkulatorów, zegarków elektronicznych, fotoradary, sztuczne satelity, jachty żaglowe, czy wozy kempingowe.

Konwersja fotochemiczna nie jest obecnie wykorzystywana w technologii – to znana nam ze szkoły fotosynteza, zachodząca w organizmach żywych. Termoliza wody to termiczny rozkład pary wodnej na wodór i tlen, a wieże słoneczne to błyskotliwe połączenie kolektora słonecznego, komina i turbiny połączonych w instalację produkującą energię elektryczną na skalę przemysłową.

To więcej, niż bagatelna ciekawostka, pamiętajmy więc o tych zastosowaniach, kiedy następnym razem w towarzystwie pojawi się temat energii solarnej.