parallax background

Źródła ciepła w domach energooszczędnych

Źródła ciepła w domach energooszczędnych

Jak i czym warto ogrzewać w energooszczędnym domu?

Decyzję odnośnie wyboru paliwa musi podjąć inwestor po przeanalizowaniu szeregu czynników, w tym kosztu planowanej inwestycji czy kwestii samoobsługi kotłowni. W przypadku paliwa stałego, na rynku dostępne są kotły np. na węgiel/eko-groszek, z pełną automatyką, jednak co pewien okres niezbędne jest załadowanie paliwa. Decydując się na kocioł gazowy będziemy mieć kotłownię bezobsługową i obecnie również tańszą, szczególnie przy zastosowaniu kotła kondensacyjnego, modulującego i z automatyką pogodową. Kotłownie olejowe, ze względu na koszty urządzenia i koszty eksploatacyjne, są już droższe, jednak są rozwiązaniem dla lokalizacji, gdzie nie ma gazu sieciowego. Współpracujące z tymi urządzeniami układy solarne, mogą w okresie letnim zastąpić zużycie energii z paliw kopalnych potrzebne do produkcji c.w.u, oraz wspomóc centralne ogrzewanie. Alternatywnym sposobem wykorzystania energii z odnawialnych źródeł ciepła jest zastosowanie pomp ciepła, gdzie około energii pobierane jest z powietrza lub gruntu, co znacznie obniża koszty ogrzewania i całkowicie eliminuje stosowanie paliw kopalnych.