parallax background

Podstawowe informacje o ogrzewaniu słonecznym

Podstawowe informacje o ogrzewaniu słonecznym

Słońce jest głównym i praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii dla naszej planety (przewidywany okres promieniowania to następne 5 miliardów lat). Do zewnętrznej warstwy atmosfery ustawionej prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych dociera strumień promieniowania słonecznego Isc = 1367 W/m2 – jest to tzw. stała słoneczna. W ciągu roku jej wartość zmienia się maksymalnie o ?3,4 %. Do samej powierzchni ziemi docierają następujące rodzaje promieniowania:

  • Promieniowanie bezpośrednie pochodzące jak sama nazwa wskazuje bezpośrednio od słońca. Jego kierunek padania jest uzależniony od pozycji słońca
  • Promieniowanie rozproszone powstałe w skutek wielokrotnego załamywania promieni przechodzących przez atmosferę. Dociera na powierzchnię ziemi w sposób nie ukierunkowany
  • Promieniowanie odbite od elementów krajobrazu w kierunku rozpatrywanej powierzchni (część składowa promieniowania rozproszonego).