parallax background

Nowoczesne rozwiązania w stosowaniu techniki solarnej

Nowoczesne rozwiązania w stosowaniu techniki solarnej

Rosnące ceny nośników energetycznych skłaniają inwestorów do poszukiwań rozwiązań gwarantujących oszczędności w systemach grzewczych i wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz dających możliwości równoległego zastosowania alternatywnych źródeł ciepła. Przykładem takich rozwiązań są systemy wykorzystujące baterie słoneczne, pompy ciepła, kotły na paliwa stałe itp. W takich przypadkach zawsze występuje konieczność akumulacji ciepła wytwarzanego przez różne źródła i jego  późniejszej dystrybucji. Standardowe rozwiązanie to zbiornik buforowy. Firma De  Dietrich zaprezentowała na pokazach premierowych w miesiącu czerwcu unikalny produkt – podgrzewacz strefowy  QUADRO DU 750. Konstrukcja ta wykorzystuje w swoim założeniu buforowanie oraz dystrybucję ciepła produkowanego przez różnego rodzaju źródła. Wykorzystuje się przy tym naturalną skłonność wody do jej uwarstwiania się w zależności od temperatury. Podgrzewacz standardowo dostarczany jest ze stacją solarną o symbolu DUS 1 do współpracy z baterią kolektorów słonecznych płaskich DIETRISOL PRO lub rurowych DIETRISOL POWER  o powierzchni absorbera do 10 m2  lub DUS 2 współpracującą z baterią o powierzchni absorbera do 20 m2. Stacje DUS wyposażono w pompy obiegu pierwotnego oraz wtórnego z wymiennikiem płytowym oraz armaturę.  Automatyka DIEMASOL C (również na wyposażeniu) w zależności od temperatury kolektorów solarnych kieruje precyzyjnie ciepło do określonej strefy w buforze. Pod obudową znajduje się miejsce do opcjonalnego montażu kompletnych dwóch grup pompowych z zaworem mieszającym lub bez dystrybuujących ciepło do niezależnych obiegów grzewczych. System pozwala również na sterowanie przydomowego basenu. W wersji QUDRODENS DUC w komplecie znajdziemy pod obudową systemowo montowany zespół kondensacyjny INNOVENS MC o mocy 15 lub 25 kW z automatyką pogodową Diematic 3. Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej odbywa się przepływowo w wymienniku wężownicowym ze stali nierdzewnej o zdolności produkcji do 340 l w ciągu pierwszych 10 minut i 1350 l/h Taki sposób wytwarzania cwu całkowicie eliminuje wystąpienie zjawiska legionellozy.

W komplecie dostępne jest orurowanie systemowe ze złączkami oraz armatura. Całość dostarczana jest w kilku paczkach do bardzo prostego montażu w miejscu przeznaczenia.